AMSTERDAM - HOLAND - NEDERLAND
Hlavné mesto Holandska, mesto tolerancie, zábavy a pravej holandskej atmosféry

 Amsterdam - História - Doprava - Plavba a trip - iAmsterdam Card - Tolerancia - Očami turistu - Artis ZOO - Zaujímavé miesta - Fotogaléria

momentálne ste na stránke:

HISTÓRIA  

 
 

História Amsterdamu
Amsterdam sa spomína už v prameňoch z roku 1000. Hlavným mestom je len od roku 1808. V množstve bažinatých plôch vybudovali dnes aj nepredstaviteľnámi náročnými spôsobmi odvodňovacie kanály a neustálym rozšičovaním mesta riešili nové a nové spôsoby kontroly vody. Preto sa budovali vodné zdrže, ďalšie kanály a aj samotná posoba mesta sa odvíjala od všade prítomnej vody. Ak sem zavítate, sami spozorujete dnešnú dôležitosť vody pre Amsterdam. Veď bez nej by nebol tým, čím je.
Jednoznačne sa o Amsterdame hovorí v roku 1275 keď panovník Floris V. dal jeho obyvateľom slobodu o o necelé polstoročie dostal slobodu a štatät mesta aj celý Amsterdam.Mesto bolo zapojené do viacerých vojen a konfliktov aj proti svojej vôli. Veď viedli sa boje aj proti Španielsku, proti Británií, aj Francúzsku. Koniec 16 storočia znamenal veľký prílev múdrosti a vzdelanosti. prichádzali sem obchodníci, židia, učenci aj vzdelanci celej Európy najmä pre náboženskú tolerantnosť. Zatiaľ čo by pre svoje presvedčenie a názory mohli mať ľudia vo svojej domovine problémy, v Amsterdame boli vítaní. Amsterdam sa v okolí 17 storočia dokonca stáva veľmi dôležitým obchodným centrom a tiež najbohatším mestom Európy. Mohutný rast mesta vyplýval aj z obrovského prístavu, ktorý dodnes plní veľmi dôležitú dunkciu v spojení s Amerikou a zvyškom sveta. Práve odtiaľto vyplávali stovky až tisíce lodí, slávnych expedícií, objaviteľských ciest a obchodných ciest. A práve 17. storočie sa nazývalo "Zlatou érou Amsterdamu".

Vo svete, keď lodná doprava znamenala viac než dnes a kolónie predstavovali obrovské bohatstvo, fungovali v Holandsku spoločnosti, v ktorých mal práve Amsterdam najväčšie podiely. Boli to Holandská východoindická spoločnosť a Holandská západoindická spoločnosť. Napoleonské vojny oslabili krajinu aj mesto, avšak po vzniku holandského kráľovstva v roku 1815 sa opäť začala Amsterdamu vracať jeho dôležitosť, ktorá sa mu vlastne ani nedá odobrať. Vybudoval sa kanál, ktorý spojil mesto Amsterdam s riekou Rýn (mimochodom aj vďaka tomu je z Bratislavy možné sa dostať loďou až do Amsterdamu).

1. Svetová vojna nezapôsobila na mesto tak ako 2. Svetová vojna. Nemci totiž obsadili Holandsko celé a deportovali z Amsterdamu 100 000 židov. Anna Franková, židovské dievča, ktoré sa stalo slávne pre jej písaný denník o živote počas vojny, sa stala pojmom, menom, vďaka svojmu denníku sa stala autorskou bestselleru, ktorý chytil za srdce celý svet, kniha sa preložila do viacerých jazykov a Anna Franková sa dostala aj na poštové známky Holandska, Nemecka, Československa a mnohých iných krajín. V každej z vojen Holaďania trpeli hladom alebo inými hrozbami. Občas aj morom, ktorý sužoval mnohé miesta Európy a nevynechal ani Amsterdam.

Moderná história by už hovorila skôr o pokojnej atmosfére. Mesto sa vďaka narastajúcej dôležitosti dopravných uzlov stalo spojnicou medzi Európou a ostatným svetom. Je jedno z miest, odkiaľ smerujú diaľkové letecké linky, je prístavom, kam smerujú a odkiaľ vyplávajú dôležité ťahy, aj zaoceánske lode. Láka turistov nie len na voskové múzeum alebo marihuanové bary, ale aj pre bohaté múzeá, galérie, krásne miesta, uličky, okolie a atmosféru. Turizmus nie je jediný čo krajine a mestu pomáha, ale vôbec o turistov a záujem zo zahraničia nemá núdzu. Ba čo viac, Amstrdam je cieľom stále väčšieho počtu prisťahovalcov.

 
 
 

© Cestovanie.biz 2009/2010 - všetky práva vyhradené na fotografie, materiál a dizajn - Akékoľvek ďalšie využívanie obsahu, alebo jeho časti je prísne zakázané bez vedomia a súhlasu autorov rovnako na každom webe serveru Cestovanie.biz - privacy policy
Cestopisy: Miami, New York, Kapverdy, Stockholm, Londýn, Bali, Kapverdský Sal, Región Kysuce  - Zábava: Zaujímavosti magazín, Knižné novinky